Mark Mieras

team-member

Over Mark

Functie: wetenschapsjournalist en natuurkundige, gespecialiseerd in hersenonderzoek.

Over Mark Mieras

Een wetenschapsjournalist kan zich laten leiden door zijn nieuwsgierigheid als een vlinder door de wind. Zo begon ik in 2001 verslag te doen van hersenonderzoek. Het thema ontwikkelde zich al snel tot een fascinatie die mij inmiddels al ruim vijftien jaar fulltime in zijn greep houdt. En ook een beetje tot een missie, want ik raakte ervan overtuigd dat het waardevol is als mensen begrijpen hoe het daarboven werkt. Waardevol wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, ontwikkelen en presteren. Waardevol wanneer professionals doorzien hoe protocollen aan hun vakmanschap kunnen knagen, en wat ze daartegen kunnen doen. Waardevol wanneer ouders begrijpen wat hun tieners bezielt. Als mannen en vrouwen hun verschillen leren doorzien. Ik ben geen onderzoeker. Ik praat wel veel met hen, lees hun publicaties en vertaal hun onderzoek voor de samenleving. Voor al die ‘gewone’ mensen waarvoor deze kennis van waarde is. Ik ben genoeg bij hersenonderzoek betrokken geweest om te weten dat het complex, geduld eisend en intensief werk is en dat onderzoeksresultaten met zorg moeten worden gecommuniceerd.

Lezingen

Met mijn lezingen heb ik een flink bereik: van een college voor artsen en een voordracht bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen tot een theaterlezing voor het brede publiek.

Ik ben serieus en inhoudelijk, maar ook een verteller, gevoelig voor de magie van een zaal vol mensen. Hoe groter de groep hoe tastbaarder de herkenning, de verbazing en de consternatie zijn, en dat biedt bijzondere kansen voor een spreker die de menselijke geest als thema heeft. Alhoewel ik wetenschapsjournalist ben, en geen acteur, ga ik met de zaal over een grens waarbij het niet meer alleen om kennis gaat maar ook over verrassing, ontroering, plezier en soms verdriet. Leren is beleven.

Op mijn podium kantelt de wereld. Want samen zijn we niet alleen spreker en publiek, we zijn ook onderzoekers en proefpersonen die onze hersenen laten werken: door te experimenteren en ons te laten verrassen. De zaal is ons laboratorium. Zo komt wetenschap dicht op de huid.

Journalist

Dagelijks wordt wereldwijd nieuw hersenonderzoek gepubliceerd. Ik schift uit deze stroom publicaties ontdekkingen die relevant zijn voor het brede publiek. Over wat wij kunnen leren uit het onderzoek schrijf ik artikelen voor onder andere de Volkskrant en Psychologie Magazine.

bron: https://www.mieras.nl/

Access key details

1 Home page
2 What's new
4 Search
9 Feedback form
0 Access key details